วิสัยทัศน์ สปท.2

"เป็นสำนักที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาในการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ"