กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย admin_sector2 เมื่อ 2014-11-26 16:49:07น. view 1847

โครงการปลูกฝังเยาวชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สปท. ๒ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

xxx

สำนักงาน ป.ป.ท. โดย สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๒ ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดโครงการปลูกฝังเยาวชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ในการนี้ พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการ สปท. ๒ ได้ให้เกียรติบรรบายให้ความรู้ "ปลูกฝังเยาวชน ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" แก่นักเรียน นักศึกษา ประมาณ ๒๐๐ คน  เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวเสาวภา

อนึ่ง โครงการดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เข้าร่วมประกวดวาดภาพ "ข้าราชการในฝันของฉัน" ซึ่งจะมีการตัดสินรางวัล ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ชนะการประกวด จะได้รับทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น รางวัลที่ ๑ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒  จำนวน ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รางวัล ทั้งนี้ ภาพที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด จะนำไปเผยแพร่เป็นประโยชน์โดยจัดทำเป็น ส.ค.ส. ปี ๒๕๕๘ มอบให้แก่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต่อไป