กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย admin_sector2 เมื่อ 2014-11-10 17:22:43น. view 1636

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

xxx

               เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 15.00 น. สำนักสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จัดอบรมในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต" เพิ่อเสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติและค่านิยมที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร  ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร